Trang 3518, kết quả từ 35171 tới 35180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quý Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quý Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Thanh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Uẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Minh Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Minh Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Quang Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351335143515351635173518351935203521...74341