Trang 3519, kết quả từ 35181 tới 35190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ ĐinhVăn Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ĐinhVăn Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Trọng Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Trọng Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Ngọc Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Tuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351435153516351735183519352035213522...74341