Trang 3520, kết quả từ 35191 tới 35200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 14/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Mạnh Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Mạnh Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...351535163517351835193520352135223523...74341