Trang 3521, kết quả từ 35201 tới 35210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1988, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần ích Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần ích Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Minh Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Tống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351635173518351935203521352235233524...74341