Trang 3527, kết quả từ 35261 tới 35270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Rôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Rôm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Sán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Sán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Ruyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Ruyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Quí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Quí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Chí Qúi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí Qúi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352235233524352535263527352835293530...74341