Trang 3528, kết quả từ 35271 tới 35280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Trường Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Trường Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Sỹ Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Miện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Miện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352335243525352635273528352935303531...74341