Trang 353, kết quả từ 3521 tới 3530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đoàn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Ông Văn Tệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ông Văn Tệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nhan Văn Mung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhan Văn Mung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nhan Văn Ô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhan Văn Ô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Sơn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...348349350351352353354355356...74341