Trang 3530, kết quả từ 35291 tới 35300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Quang Lổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Lổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Quốc Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quốc Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Làn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Làn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352535263527352835293530353135323533...74341