Trang 3531, kết quả từ 35301 tới 35310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thẩm Bá Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thẩm Bá Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tiến Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Công Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Công Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Trung Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trung Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Khoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Khoẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khoẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352635273528352935303531353235333534...74341