Trang 3534, kết quả từ 35331 tới 35340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đình Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Thanh Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thanh Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Sỹ Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sỹ Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...352935303531353235333534353535363537...74341