Trang 3535, kết quả từ 35341 tới 35350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Trọng Hệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trọng Hệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Đình Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Giám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353035313532353335343535353635373538...74341