Trang 3536, kết quả từ 35351 tới 35360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...353135323533353435353536353735383539...74341