Trang 3538, kết quả từ 35371 tới 35380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Đao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Dũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Dũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Dụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Đức Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Cừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353335343535353635373538353935403541...74341