Trang 354, kết quả từ 3531 tới 3540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Pen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Pen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nhan Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhan Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nhứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hà Chên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Chên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Vô Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vô Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Phước Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hà Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Hà Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Chiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...349350351352353354355356357...74341