Trang 3540, kết quả từ 35391 tới 35400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Cốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Chuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Chuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Chứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Tiến Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến Chuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Xuân Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353535363537353835393540354135423543...74341