Trang 3543, kết quả từ 35421 tới 35430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Đăng Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Bì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Đăng Biến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Biến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đào Xuân Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353835393540354135423543354435453546...74341