Trang 3544, kết quả từ 35431 tới 35440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Xuân Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Cao ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Cao ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm K Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm K Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Quang An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đ/c Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn ảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn ảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Tháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Thái Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thái Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...353935403541354235433544354535463547...74341