Trang 3547, kết quả từ 35461 tới 35470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Xuân Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Văn Tiến Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tiến Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354235433544354535463547354835493550...74341