Trang 3548, kết quả từ 35471 tới 35480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê văn Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Thắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Hà Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354335443545354635473548354935503551...74341