Trang 3550, kết quả từ 35491 tới 35500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lại Ngũ Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Ngũ Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Vinh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Vinh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hán Trọng Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Trọng Phu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoa Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoa Văn Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Năn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354535463547354835493550355135523553...74341