Trang 3554, kết quả từ 35531 tới 35540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Họp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Họp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tép, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354935503551355235533554355535563557...74341