Trang 3557, kết quả từ 35561 tới 35570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Minh Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Khiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm ích Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm ích Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trường Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...355235533554355535563557355835593560...74341