Trang 3570, kết quả từ 35691 tới 35700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Tài Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Tài Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Âu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Âu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Quý Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Quý Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Tiến Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Tiến Tạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Vĩnh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vĩnh Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...356535663567356835693570357135723573...74341