Trang 3571, kết quả từ 35701 tới 35710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vi Tiến Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Tiến Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1946, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Hồng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hồng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356635673568356935703571357235733574...74341