Trang 3574, kết quả từ 35731 tới 35740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Lùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Lùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Quang Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Công Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bế ích Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế ích Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Thế Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Tọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...356935703571357235733574357535763577...74341