Trang 3575, kết quả từ 35741 tới 35750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Xẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Xẻo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thị Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Thoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thoáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Ngọc Chẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Chẳn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Ngọc Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357035713572357335743575357635773578...74341