Trang 3576, kết quả từ 35751 tới 35760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Thanh Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357135723573357435753576357735783579...74341