Trang 3578, kết quả từ 35771 tới 35780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Viết Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Viết Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Xuân Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Duy Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Doãn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Doãn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357335743575357635773578357935803581...74341