Trang 3580, kết quả từ 35791 tới 35800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lương Ngọc Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tôn Văn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đầm Văn Mèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đầm Văn Mèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Mạnh Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Mạnh Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Triệu Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Kẻn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Kẻn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tùng Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tùng Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Văn Hỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Hỏn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Kim Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357535763577357835793580358135823583...74341