Trang 3581, kết quả từ 35801 tới 35810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Triệu Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Dờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Dờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Văn Chang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Chang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Triệu Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Vượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...357635773578357935803581358235833584...74341