Trang 3582, kết quả từ 35811 tới 35820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Với

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Với, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tám Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Ngọc Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Công Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Trần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Vòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357735783579358035813582358335843585...74341