Trang 3585, kết quả từ 35841 tới 35850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tôn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hải Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Trọng Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Kha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tô Xuân Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Xuân Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Lý Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lý Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Thanh Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Thanh Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358035813582358335843585358635873588...74341