Trang 3586, kết quả từ 35851 tới 35860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Đăng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đăng Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Kim Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đức Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358135823583358435853586358735883589...74341