Trang 3587, kết quả từ 35861 tới 35870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tằm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tằm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Đã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358235833584358535863587358835893590...74341