Trang 3588, kết quả từ 35871 tới 35880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Công Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Đức Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Khánh Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khánh Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Phi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Phi Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358335843585358635873588358935903591...74341