Trang 3589, kết quả từ 35881 tới 35890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Moọc In Dẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Moọc In Dẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thành Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Xuân Dáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Dáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Minh Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Minh Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đức Chì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Chì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358435853586358735883589359035913592...74341