Trang 3590, kết quả từ 35891 tới 35900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ty Quang Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ty Quang Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Hai Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hai Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Triệu Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Minh Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Cậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bàn Tài Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bàn Tài Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thế Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương H Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương H Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358535863587358835893590359135923593...74341