Trang 3592, kết quả từ 35911 tới 35920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Quang Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Hoàng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hoàng Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

1...358735883589359035913592359335943595...74341