Trang 3593, kết quả từ 35921 tới 35930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phí Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Như Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358835893590359135923593359435953596...74341