Trang 3594, kết quả từ 35931 tới 35940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tạ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358935903591359235933594359535963597...74341