Trang 3597, kết quả từ 35961 tới 35970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khổng Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Khắc Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Mân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Văn Lưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lưới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359235933594359535963597359835993600...74341