Trang 3599, kết quả từ 35981 tới 35990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Minh Xư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Xư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Viết Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Chí Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Thập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Quốc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quốc Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương Kim Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Kim Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359435953596359735983599360036013602...74341