Trang 3601, kết quả từ 36001 tới 36010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Nhật Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nhật Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Viết Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Sỹ Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Sỹ Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Âu Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Âu Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359635973598359936003601360236033604...74341