Trang 3602, kết quả từ 36011 tới 36020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Quang Thâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quang Thâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tất Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thịnh Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Hồng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359735983599360036013602360336043605...74341