Trang 3604, kết quả từ 36031 tới 36040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Suốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Suốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359936003601360236033604360536063607...74341