Trang 3607, kết quả từ 36061 tới 36070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Phúc Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phúc Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nghĩa Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng Chí Hìng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Hìng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360236033604360536063607360836093610...74341