Trang 3613, kết quả từ 36121 tới 36130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quảng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quảng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 15/8/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Kiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Kiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Công Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360836093610361136123613361436153616...74341