Trang 3614, kết quả từ 36131 tới 36140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thế Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thế Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vương Trọng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Trọng Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Danh Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Danh Nhiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tô Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tô Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360936103611361236133614361536163617...74341