Trang 3615, kết quả từ 36141 tới 36150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1987, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lương Phú Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Phú Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Thế Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thế Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Đình Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361036113612361336143615361636173618...74341