Trang 3617, kết quả từ 36161 tới 36170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khúc Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Đình Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Đối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Lãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lãng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361236133614361536163617361836193620...74341